آموزش نیاز های ((اصلی و فرعی)) مهندس مکانیک
سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک
جمعه 29 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 14:37 | نوشته شده به دست رضا میراب زاده reza mirabzadeh

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک

 

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد، به شرح زیر می­باشد:

 

دروس عمومی: (20) واحد

دروس پایه: (25) واحد

دروس اصلی: (61) واحد

دروس تخصصی الزامی: (12) واحد

دروس تخصصی انتخابی: (15) واحد

دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی: (7) واحد

 

دروس تخصصی انتخابی در قالب 6 سبد تخصصی در جداول (5-1) تا (5-6) ارائه می گردد. هر دانشجو موظف است با نظر استاد مشاور، 15 واحد درسی از سبدهای دروس تخصصی انتخابی که دانشکده ارائه می­نماید را انتخاب نموده و بگذراند.

 

عناوین دروس مذکور در ادامه در جداول 1 تا 6 آورده شده است.

 

 


جدول 2: دروس پایه

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

ریاضی عمومی (1)

3

48

-

48

-

ریاضی عمومی (2)

3

48

-

48

ریاضی عمومی (1)

معادلات دیفرانسیل

3

48

-

48

ریاضی عمومی (1)

برنامه نویسی کامپیوتر

3

48

-

48

ریاضی عمومی (1)

محاسبات عددی

2

32

-

32

برنامه نویسی کامپیوتر

فیزیک (1)

3

48

-

48

-

فیزیک (2)

3

48

-

48

فیزیک (1)

آزمایشگاه فیزیک (1)

1

-

32

32

فیزیک (1)

آزمایشگاه فیزیک (2)

1

-

32

32

فیزیک (2)

شیمی عمومی

3

48

-

48

-

مجموع

25

 

 

 

 

  •  هر دانشجو موظف است (25) واحد دروس پایه را بگذراند.

جدول 3: دروس اصلی

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

ریاضی مهندسی

3

48

-

48

ریاضی عمومی (2) و  معادلات دیفرانسیل

نقشه کشی صنعتی (1)

2

16

48

64

-

استاتیک

3

48

-

48

فیزیک (1) و ریاضی عمومی (1)

دینامیک

4

64

-

64

استاتیک

مقاومت مصالح (1)

3

48

-

48

استاتیک

علم مواد

3

48

-

48

شیمی عمومی

ترمودینامیک (1)

3

48

-

48

فیزیک (1) و معادلات دیفرانسیل

ترمودینامیک (2)

3

48

-

48

ترمودینامیک (1) و مکانیک سیالات (1)

آزمایشگاه ترمودینامیک

1

-

32

32

ترمودینامیک (2)

مکانیک سیالات (1)

3

48

-

48

معادلات دیفرانسیل و دینامیک

مکانیک سیالات (2)

3

48

-

48

مکانیک سیالات (1)

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1

-

32

32

مکانیک سیالات (2)

طراحی اجزاء (1)

3

48

-

48

مقاومت مصالح1 ودینامیک

طراحی اجزاء (2)

3

48

-

48

طراحی اجزاء (1)

مقاومت مصالح (2)

2

32

-

32

مقاومت مصالح (1)

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

-

32

32

مقاومت مصالح (2)

انتقال حرارت (1)

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2) یا همزمان و ترمودینامیک (1)

دینامیک ماشین

3

48

-

48

دینامیک

ارتعاشات مکانیکی

3

48

-

48

ریاضی مهندسی و دینامیک

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

1

-

32

32

دینامیک ماشین و ارتعاشات مکانیکی یا همزمان

کنترل اتوماتیک

3

48

-

48

ارتعاشات مکانیکی

مبانی مهندسی برق (1)

3

48

-

48

فیزیک (2)

مبانی مهندسی برق (2)

3

48

-

48

مبانی مهندسی برق (1)

ازمایشگاه مبانی مهندسی برق

1

-

32

32

مبانی مهندسی برق (2) یا همزمان

مجموع

61

 

 

 

 

  •  هر دانشجو موظف است (61) واحد دروس اصلی را بگذراند.

 

 

 

 

 

جدول 4: دروس تخصصی الزامی

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

زبان تخصصی مکانیک

2

32

-

32

زبان خارجی

مدیریت و کنترل پروژه

2

32

-

32

کارآموزی (1)

نقشه کشی صنعتی (2)

2

16

48

64

نقشه کشی صنعتی (1)

یک درس از دروس:

 

 

 

 

 

روشهای تولید و کارگاه

3

32

48

80

علم مواد

سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

32

32

64

سیالات (1) و کنترل اتوماتیک (یا همزمان)

رباتیک و آزمایشگاه

3

32

32

64

دینامیک ماشین

یک درس از دروس:

 

 

 

 

 

مقدمه ای بر اجزای محدود

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2) و محاسبات عددی

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2) و محاسبات عددی

شبیه سازی سیستمهای دینامیکی و کنترل

3

48

-

48

کنترل اتوماتیک

مجموع

12

 

 

 

 

  •  هر دانشجو موظف است (12) واحد دروس تخصصی الزامی را بگذراند.

 

 


 

جدول 5-1: دروس تخصصی انتخابی مکانیک جامدات

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

مقاومت مصالح (3)

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2)

مقدمه ای بر اجزای محدود

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2) و محاسبات عددی

مکانیک شکست مقدماتی

3

48

-

48

طراحی اجزاء (1) و علم مواد

مواد مرکب (کامپوزیتها)

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2) و علم مواد

شناخت فلزات صنعتی

2

32

-

32

علم مواد

روشهای تولید و کارگاه

3

32

48

80

علم مواد

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

3

48

-

48

روشهای تولید و کارگاه

طراحی مخازن تحت فشار

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2) و طراحی اجزاء (2)

تکنولوژی روشهای جوشکاری

2

32

-

32

علم مواد

آزمایشگاه علم مواد

1

-

32

32

علم مواد

 

جدول 5-2: دروس تخصصی انتخابی حرارت و سیالات

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

انتقال حرارت (2)

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز انتقال حرارت

دینامیک گازها

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و مکانیک سیالات (2)

توربوماشین ها

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و مکانیک سیالات (2)

سوخت و احتراق

2

32

-

32

ترمودینامیک (2)

طراحی مبدل های حرارتی

3

48

-

48

انتقال حرارت (1)

موتورهای احتراق داخلی

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و آز ماشینهای حرارتی (یا همزمان)

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (1)

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز تاسیسات (یا همزمان)

سیستم های انتقال آب

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2)

نیروگاه ها (حرارتی،آبی،هسته ای)

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

کنترل آلودگی محیط زیست

2

32

-

32

مکانیک سیالات (2) و شیمی عمومی

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز تاسیسات یا همزمان

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2) و محاسبات عددی

ماشین های آبی

3

48

-

48

توربو ماشین

کاربردهای انرژی خورشیدی

3

48

-

48

ترمودینامیک (2)

آزمایشگاه انتقال حرارت

1

-

32

32

انتقال حرارت (1)

آزمایشگاه ماشین های حرارتی

1

-

32

32

ترمودینامیک (2)

مکانیک سیلات زیستی

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2)

مهندسی اقیانوس

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2)

 


 

جدول 5-3: دروس تخصصی انتخابی نیروگاه و انرژی

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

انتقال حرارت (2)

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز انتقال حرارت

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2) و محاسبات عددی

نیروگاه های حرارتی کلاسیک

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

نیروگاه های حرارتی گازی

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

نیروگاه های آبی

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

نیروگاه های هسته ای

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

دینامیک گازها

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و مکانیک سیالات (2)

توربو ماشین ها

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و مکانیک سیالات (2)

سوخت و احتراق

2

32

-

32

ترمودینامیک (2)

طراحی توربین بخار

2

32

-

32

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

توربین گاز و موتور جت

2

32

-

32

ترمودینامیک (2) و انتقال حرارت (1)

طراحی مبدل های حرارتی

3

48

-

48

انتقال حرارت (1)

طراحی و ساخت قطعات توربین ها

2

32

-

32

طراحی اجزاء (2) و انتقال حرارت (1) و

انتقال حرارت (1) و علم مواد

انرژی های تجدیدپذیر و کاربرد آنها

3

48

-

48

نیروگاه حرارتی

اقتصاد و انرژی در ایران و جهان

2

32

-

32

ترمودینامیک (2)

بهینه سازی سیستم های انرژی

3

48

-

48

ترمودینامیک (2)

 

جدول 5-4: دروس تخصصی انتخابی مکاترونیک

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت نظری

ساعت عملی

جمع

پیشنیاز

مقدمه ای بر مکاترونیک

3

48

-

48

کنترل اتوماتیک

مقدمه ای بر سیستم های میکرو و نانو و الکترومکانیک

3

48

-

48

مبانی برق (1)

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

48

-

48

سیالات (1)  و کنترل اتوماتیک (یا همزمان)

سیستم های اندازه گیری

2

32

-

32

ارتعاشات مکانیکی

شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل

3

48

-

48

کنترل اتوماتیک

رباتیک و آزمایشگاه

3

32

32

64

دینامیک ماشین

سیستم های کنترل صنعتی

3

48

-

48

کنترل اتوماتیک

آز کنترل اتوماتیک

1

-

32

32

ارتعاشات مکانیکی

آشنایی با میکرو پروسسورها

2

32

-

32

مبانی برق (1)

الکترونیک کاربردی

3

48

-

48

مبانی برق (1)

مقدمه ای بر پردازش سیگنال

3

48

-

48

کنترل اتوماتیک (یا همزمان)

 

جدول 5-5: دروس تخصصی انتخابی تاسیسات

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

 عملی

جمع

پیشنیاز یا زمان ارائه درس

انتقال حرارت (2)

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز انتقال حرارت

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (1)

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز تاسیسات (یا همزمان)

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (2)

3

48

-

48

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (1)

طراحی مبدل های حرارتی

3

48

-

48

انتقال حرارت (1)

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

3

48

-

48

انتقال حرارت (1) و آز تاسیسات (یا همزمان)

سیستم های کنترل در تهویه و تبرید

3

32

-

32

کنترل اتوماتیک- طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1

تاسیسات بهداشتی

3

32

-

32

مکانیک سیالات (2)

سیستم های مدیریت تاسیسات و انرژی در ساختمان

2

32

-

32

مدیریت و کنترل پروژه

سیستم انتقال گاز و گاز رسانی

2

32

-

32

مکانیک سیالات (2)

آلودگی محیط زیست

2

32

-

32

مکانیک سیالات (2) و شیمی عمومی

طراحی تاسیسات صنعتی

2

32

-

32

مکانیک سیالات (2)

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2) و محاسبات عددی

انرژی های تجدید پذیر و کاربرد آنها

3

48

-

48

نیروگاه حرارتی

برآورد،آنالیز،بهره برداری و نگهداری تاسیسات

2

32

-

32

انتقال حرارت (1)

عمل آوری مواد غذایی در سردخانه ها

3

48

-

48

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

آزمایشگاه انتقال حرارت

1

-

-

32

انتقال حرارت (1)

سیستم های انتقال آب

3

48

-

48

مکانیک سیالات (2)

آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

1

-

32

32

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (1)

کارگاه تاسیسات گرمایشی و کنترل های مربوطه

1

-

48

48

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (1)

کارگاه تاسیسات تبرید و کنترل های مربوطه

1

-

48

48

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

کارگاه تهویه مطبوع و کنترل های مربوطه

1

-

48

48

طراحی سیستم های تهویه مطبوع (1)

 


 

جدول 5-6: دروس تخصصی انتخابی طراحی مکانیکی

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

 عملی

جمع

پیشنیاز یا زمان ارائه درس

روش های طراحی مهندسی

2

32

-

32

طراحی اجزاء (2) (یا همزمان)

طراحی مکانیزم ها

3

48

-

48

دینامیک ماشین

طراحی ماشین های دوار

3

48

-

48

ترمودینامیک (2) و طراحی اجزاء (2) و دینامیک ماشین

طراحی موتورهای احتراق داخلی

3

48

-

48

طراحی اجزاء (1) و دینامیک ماشین

طراحی ماشین های ابزار و تولید

3

48

-

48

طراحی اجزاء (2) و طراحی مکانیزم ها

طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین

3

48

-

48

طراحی اجزاء (2) و کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

3

48

-

48

محاسبات عددی – طراحی اجزاء (2)

طراحی سیستم های شاسی خودرو

3

48

-

48

طراحی اجزاء (1) و ارتعاشات مکانیکی

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

32

32

32

سیالات (1) و کنترل اتوماتیک (یا همزمان)

طراحی و ساخت قالبهای برس

3

48

-

48

طراحی و ساخت قید و پست ها و فرامین و علم مواد

یاتاقان و روغنکاری

2

32

-

32

مکانیک سیالات (2)

مقدمه ای بر اجزاء محدود

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2) و محاسبات عددی

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

3

48

-

48

روش های تولید کارگاه

مقاومت مصالح (3)

3

48

-

48

مقاومت مصالح (2)

 

جدول 6: دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

نظری

ساعت

عملی

جمع

پیشنیاز

پروژه پایانی

3

عملی و نظری

 

گذراندن (105) واحد قبولی

کارآموزی (1)

5/0

عملی و نظری

حداقل 136 ساعت

136

گذراندن (65)  واحد قبولی

کارآموزی (2)

5/0

عملی و نظری

حداقل 136 ساعت

136

کارآموزی (1)

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

1

-

48

48

-

کارگاه اتوماتیک

1

-

48

48

-

کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی

1

-

48

48

-

مجموع

7

 

 

 

 

  •  هر دانشجو موظف است (7) واحد دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی را بگذراند.

 


چاپ این مطلب: کلیک کنید

(0 لایک)
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
 
تقویم
تیر 1397
شیدسچپج
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
آمار
بازدیدکنندگان : 938162